Lista aktualności Lista aktualności

Jesienne strzeleckie szkolenie doskonalące strażników leśnych

W jesiennych barwach na strzelnicy Ligii Obrony Kraju w Olsztynie zakończyło się strzeleckie szkolenie doskonalące dla pracowników Straży Leśnej z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.

Założeniem zajęć, które odbyły się 1 października 2019 roku było doskonalenie                                   i sprawdzenie umiejętności strzeleckich, przypomnienie zasad bezpiecznego obchodzenia i posługiwania się bronią służbową oraz odbycie kontrolnego strzelania. W wyniku zawartego w dniu 16 sierpnia bieżącego roku porozumienia pomiędzy Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Olsztynie i Państwowej Straży Rybackiej w Olsztynie pierwszy raz w historii tych szkoleń udział wzięła reprezentacja Państwowej Straży Rybackiej (Mateusz Żelazko, Rafał Pieńkosz). Oficjalnego otwarcia i przywitania uczestników dokonał Pan Mariusz Orzechowski, Dyrektor RDLP w Olsztynie. Tradycyjnie początek szkolenia rozpoczął się od omówienia spraw organizacyjnych, następnie instruktorzy strzelectwa przeprowadzili zajęcia z zasad bezpieczeństwa w obsługiwania się bronią służbową. Następnie szkolenie zakończyło się sprawdzianem strzeleckim, gdzie uczestnicy mogli pokazać swoje umiejętności. Po podliczeniu punktów, w pierwszym strzelaniu (statyczne, pozycja stojąca, tarcza TS-2, odległość 20 m, maksymalnie można uzyskać 60 pkt) miejsca wyglądały następująco: 1 – Mariusz Warchoł (Jagiełek) 50 pkt, 2 – Marek Gałach (Przasnysz) 50 pkt, 3 - Zygmunt Szymański 47 pkt (Stare Jabłonki). O pierwszym  i drugim miejscu zdecydowała dogrywka. Jeden strzał zdecydował, że lepszym okazał się Mariusz Warchoł (9 pkt) niż Marek Gałach (5 pkt). W drugim strzelaniu (statyczne, pozycja klęcząca, tarcza TS-9, odległość 25 m, maksymalnie można uzyskać 6 trafień) miejsca ułożyły się następująco: 1 – Paweł Ferschke (Wipsowo), 2 – Sebastian Kozicki (Ciechanów), 3 – Paweł Reszko (Przasnysz). Jednak o kolejności tych miejsc zdecydowała dogrywka na punkty, ponieważ ośmiu uczestników szkolenia zaliczyło 6 trafień. Powtórzenie strzelania zdecydowało o kolejności zwycięzców (Paweł Ferschke – 50 pkt, Sebastian Kozicki – 34 pkt, Paweł Reszko – 33 pkt, Artur Maliszewski – 28 pkt, Jerzy Chrostowski – 23 pkt, Stanisław Lipka – 0 pkt). W ostatnim strzelaniu (dynamiczne, pozycja stojąca lub klęcząca, tarcza TS-9, odległość od 10 do 15 m, maksymalnie można uzyskać 8 trafień) miejsca wyglądały następująco: 1 – Zygmunt Szymański (Stare Jabłonki), 2 – Paweł Kowalski (Ciechanów), 2 – Krystian Baranowski (Korpele). Pomimo tego, że sporo uczestników zaliczyło 8 trafień to bezapelacyjnie wygrał Zygmunt Szymański, po przeliczeniu wyników na punkty 7 razy trafił po 10 punktów. Następni uczestnicy trafili zaledwie 5 razy po 10 punktów, jednak niewielka przewaga zdecydowała, że drugie miejsce zdobył Paweł Kowalski z Nadleśnictwa Ciechanów. O tym, gdzie powędruje puchar dla najlepiej strzelającego posterunku w rdLP zdecydowały uzyskane wysokie wyniki przez strażników leśnych z Nadleśnictwa Jagiełek, i tam powędrowała nagroda. Reprezentacja Państwowej Straży Rybackiej uzyskała 6 miejsce. Nagrodzonym nagrody wręczył Marcin Wołowski prowadzący szkolenie z Ligii Obrony Kraju w Olsztynie. Kolejne szkolenia w przyszłym roku.