Lista aktualności Lista aktualności

Porozumienie olsztyńskich leśników i policjantów

22 stycznia 2019 roku Mariusz Orzechowski, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie i inspektor Tomasz Klimek, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie złożyli podpisy pod porozumieniem o współpracy.

Porozumienie olsztyńskich leśników i policjantów zapewnienia dalszy rozwój współpracy, a także zapewnienia właściwą koordynację wspólnych przedsięwzięć na poziomie regionalnym, między innymi w zakresie udzielania pomocy w realizacji czynności służbowych, prowadzenie wspólnych działań czy też wymiana informacji. Integralną część niniejszego porozumienia stanowi program współdziałania Policji oraz Straży Leśnej Lasów Państwowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.