Lista aktualności Lista aktualności

Porozumienie olsztyńskich leśników i strażników rybackich

W dniu 16 sierpnia 2019 roku Pan Mariusz Orzechowski Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie i Pan Szczepan Worobiej Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej w Olsztynie złożyli podpisy pod wspólnym porozumieniem o współpracy.

Porozumienie olsztyńskich leśników i strażników rybackich zapewnienia współpracę w zakresie koordynacji wspólnych przedsięwzięć na poziomie regionalnym, udzielanie pomocy w realizacji czynności służbowych, prowadzenie wspólnych działań, czy też wymiana informacji o szkodnictwie leśnym, łowieckim i rybackim.

 

Tekst i zdjęcia : Adam Siemakowicz