Lista aktualności Lista aktualności

Przygotowania do sezonu w Kudypskim Arboretum

Po długim zimowym śnie Leśne Arboretum Warmii i Mazur w Kudypach budzi się do życia. Zanim jednak ogród zostanie otwarty dla zwiedzających trzeba go do tego odpowiednio przygotować.

 

 

Drzewostan, pod okapem którego rozwijają się setki pięknych roślin, jest już stosunkowo stary. Wiek najstarszych sosen liczy nawet ponad 200 lat. Naturalną koleją rzeczy jest, że w tak zaawansowanym wieku niektóre gatunki drzew są coraz słabsze i mogą ulegać stopniowemu rozpadowi. Proces ten przyspieszają różne czynniki zewnętrzne: abiotyczne i biotyczne, do których niewątpliwe zalicza się obecny w arboretum patogen drzew, jakim jest czyreń sosnowy.

Drzewa osłabione z racji wieku i działających na nie czynników, stanowią potencjalne niebezpieczeństwo dla przebywających w arboretum ludzi. Dlatego nieustannie kontrolowany jest stan sanitarny drzew w ogrodzie. W tym roku po wnikliwej analizie zdrowotności drzewostanu, zdecydowano o usunięciu kilkudziesięciu drzew, a u części przeprowadzona zostanie rewitalizacja koron, polegającą m.in. na usunięciu w nich obumierających gałęzi.

Ze względu na charakter tego miejsca, czyli rosnącą u stóp drzew olbrzymią kolekcję roślin, prace związane z usunięciem drzew nie są łatwe do wykonania. Część drzew udało się ściąć tradycyjnymi metodami, jednak większość drzew musi wyciąć sekcyjnie arborysta. Prace te są bardzo trudne i czasochłonne, a w dodatku wiążą się z dużymi kosztami. Bez względu na trudności przy wykonaniu tego zabiegu, przeprowadzenie tych prac jest konieczne ze względu na bezpieczeństwo osób odwiedzających arboretum.

Jak relacjonował Pan Wojtek, arborysta świadczący nam powyższe usługi, prace które wykonuje są trudne, a także niebezpieczne. Związane jest to z jednej strony z faktem, że wykonywane są one na żywym organizmie, a dodatkowo każde drzewo jest inne. Bezpieczne wykonanie tych prac wymaga właściwego zabezpieczenia - umocowaniana drzewie, a nie jest to łatwe, ponieważ nigdy nie ma pewności co do wytrzymałości miejsc, do których mocowane są zabezpieczenia. Dodatkowo zagrożenie wzrasta ze względu na używanie niebezpiecznych narzędzi, tj. piły ręczne, czy też pilarka spalinowa. Ponadto drzewa w arboretum są wysokie i często krzywe, przez co już samo wejście na nie wymaga dużego wysiłku. Na drzewa przeznaczone do wycinki wchodzi się wykorzystując drzewołazy, czyli specjalne haki ułatwiające wspinaczkę. Jednak jeżeli drzewa są jedynie pielęgnowane, to nie używa się drzewołazów, aby nie powodować ran na pniu. W takich sytuacjach korzysta się z odpowiednich metod z wykorzystaniem lin, co także utrudnia pracę. Dodatkowo w celu dbania o stan zdrowotny drzew poddawanych pielęgnacji, nawet mocowanie lin do gałęzi wykonuje się w taki sposób, aby nie powodować obtarć kory.

Poza opisanymi powyżej pracami związanymi z pielęgnacją i wycinką drzew, pracownicy Arboretum arboretum mają szereg "standardowych" prac wiosennych do wykonania w ogrodzie. Po zejściu pokrywy śnieżnej, przy wiosennych promienia słońca pracownicy zabierają się za porządkowanie ogrodu. W czasie tych prac ze ścieżek zgrabiane są opadłe liście i zbiera się gałęzie, które śnieg lub wiatr poobrywał z drzew. Niektóre krzewy i drzewa wymagają wiosennego cięcia. Tablice informacyjno – edukacyjne są konserwowanelub wymieniane na nowe. Z kolei, gdy zrobi się już wystarczająco ciepło, pracownicy pielą rabaty z niepożądanych roślin i wprowadzają nowe nasadzenia drzew, krzewów i roślin zielnych. Niektóre rośliny wrażliwe na niskie temperatury zabezpieczane są na zimę „namiotami” z agrowłókniny, a gdy wiosną zniknie lub zmniejszy się ryzyko późnych przymrozków osłony są zdejmowane. Do wiosennych prac w ogrodzie zalicza się również wykonywanie wokół roślin tzw. „talerzy”, czyli specjalnie uformowanych zagłębień, które pomagają roślinom korzystać z deszczówki.

Ze względu na prowadzenie przedstawionych powyżej prac porządkowych, Arboretum nie jest jeszcze w całości dostępne dla gości, ale to wszystko ze względu na ich bezpieczeństwo. Jednakże ze względu na bardzo duże zainteresowanie ogrodem, już w ten weekend otwieramy ogród dla niecierpliwych miłośników przyrody. Dokładamy wszelkich starań, aby jak najszybciej otworzyć cały ogród dla zwiedzających. Prosimy jednak o zachowanie ostrożności w trakcie zwiedzania i nie wchodzenie w zamknięte strefy Arboretum.