Lista aktualności Lista aktualności

Sosna „spada z nieba”

Szyszka sosny zwyczajnej działa jak małe urządzenie na baterię, w tym przypadku … baterię słoneczną.

Wczesną wiosną, kiedy Słońce na niebie bywa coraz wyżej i dłużej, wzrasta temperatura powietrza i zmienia się jego wilgotność. W szyszkach sosny zwyczajnej rozpoczyna się wówczas proces otwierania. Tarczki szyszki reagują na spadek wilgotności rozchylając się i uwalniając schowane w środku dojrzałe nasiona.
Każde nasionko, uzbrojone w skrzydełko po opuszczeniu szyszki wirując, napędzane siłą wiatru może przemieszczać się na znaczne odległości. Gdy w miejscu w którym opadnie znajdzie dla siebie dogodne warunki, za kilka tygodni wypuści kiełek, który da początek nowemu życiu - siewki, z której po latach wyrośnie okazałe drzewo.
Leśnicy, którym powierzono gospodarowanie lasami, obserwując zachodzące w przyrodzie procesy, umiejętnie wykorzystują potencjał przyrody tak, aby siewek na odnawianej powierzchni pojawiło się jak najwięcej, a w przyszłości stały się nowym pokoleniem lasu.
Można śmiało stwierdzić, że w okresie urodzaju nasion sosny - występującym co 3-4 lata, na kilkuhektarowych powierzchniach można uzyskać obsiew bez potrzeby ręcznego sadzenia sadzonek do gruntu.
W naszym nadleśnictwie proces uzyskiwania odnowień naturalnych jest bardzo wdzięczny i obiecujący. Wypracowane sposoby doboru powierzchni, przygotowania gleby i pielęgnowania samosiewu dają bardzo dobre rezultaty.
Jest to nic innego jak naśladowanie i podążanie krok przed przyrodą poprzez: wykorzystanie sił natury oraz stworzenie dogodnych warunków do przemieszczania się nasion, kiełkowania i wzrostu młodych drzewek. A warto, nasionko, które wykiełkowało - przeszło trudną drogę, pokonało niekorzystne warunki otoczenia, przetrwało ... i rośnie - to jedno z tych najsilniejszych.

W 2019 roku w Nadleśnictwie Myszyniec odnowienie naturalne takich gatunków jak sosna zwyczajna, brzoza brodawkowata i olsza czarna zaewidencjonowano na powierzchni przeszło 36 ha, co stanowi 27 % powierzchni wszystkich odnowień w bieżącym roku.