Lista aktualności Lista aktualności

Strzelać każdy może…

Strzelać każdy może… czasem lepiej czasem gorzej, tymi słowami można by było rozpocząć niniejszy materiał, jednak pracownicy Straży Leśnej muszą to robić przede wszystkim lepiej, systematycznie, bezpiecznie, i co najważniejsze muszą zaliczyć sprawdzian strzelecki.

Biorąc pod uwagę powyższe w dniu 10 kwietnia 2018 roku na strzelnicy myśliwskiej im. Władysława Komorowskiego w Gutkowie odbyło się strzeleckie szkolenie doskonalące dla pracowników Straży Leśnej z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, które otworzył uroczyście Pan Sebastian Smoluk Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych. Szkolenie miało na celu doskonalenie technik strzeleckich strażników leśnych, a w części praktycznej zostały sprawdzone ich możliwości. Pod nadzorem instruktorów strzelectwa, którzy wcześniej przypomnieli zasady bezpieczeństwa w obsługiwaniu się bronią służbową odbył się sprawdzian strzelecki, w którym strażnicy pokazali swoje umiejętności. Po podliczeniu punktów w strzelaniu statycznym - za które najlepsi otrzymali pamiątkowe medale - wyniki ułożyły się następująco: Zygmunt Szymański (Stare Jabłonki) 58 pkt, Sebastian Kozicki (Ciechanów) 51 pkt, Stanisław Lipka (Myszyniec) 50 pkt, Dariusz Sobotka (Przasnysz) 50 pkt, Łukasz Grabowski (Zaporowo) 50 pkt. W związku z uzyskaniem trzech wyników 50 punktów, w walce o trzecie miejsce wzięto pod uwagę wyniki z konkurencji dynamicznej, którą jednym lepszym trafieniem pokonał konkurenta Dariusz Sobotka z Nadleśnictwa Przasnysz - 10 trafień (Łukasz Grabowski – 9 trafień, Stanisław Lipka - 5 trafień). O najlepiej strzelającym posterunku Straży Leśnej zdecydował uśredniony wynik z konkurencji statycznej. Strażnicy leśni z Nadleśnictwa Stare Jabłonki nie dali innym szans i uzyskali średnią 53,5 punktów, i tam pojechała statuetka dla najlepiej strzelającego posterunku. Drugi wynik uzyskał posterunek z Nadleśnictwa Przasnysz – średnia 48,6 pkt, trzeci wynik „ex aequo” strażnicy z Nadleśnictwa Myszyniec i Zaporowo – średnia 48,5 punktów.