Lista aktualności Lista aktualności

W Dwukołach uczcili jubileusz 90-lecia powstania nadleśnictwa

W dniu 20.03.1929 r. ówczesny Minister Rolnictwa Karol Niezabytowski wydał Rozporządzenie o utworzeniu nadleśnictwa Dwukoły z siedzibą w osadzie, o tejże nazwie, gminy Iłowo, powiatu działdowskiego, które weszło w życie z dniem ogłoszenia w Monitorze Polskim Nr 71 z dnia 26.03.1929 r., pozycja 146.

16 maja w Iłowie i Dwukołach odbyły się uroczyste obchody 90 rocznicy powstania Nadleśnictwa Dwukoły. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Iłowie-Osadzie,
po której złożono kwiaty pod „Dębem Papieskim”,  posadzonym w 86 rocznicę urodzin Jana Pawła II w 2006r. - darem dwukolskich leśników.
         Hymnem narodowym i hymnem leśników zapoczątkowano uroczystość w auli Zespołu Szkół Zawodowych w Iłowie.

Następnie uczestnicy wysłuchali wystąpienia Nadleśniczego Jaromira Skrzypeckiego, w którym przedstawił zaproszonym gościom wkład pracy leśników i Lasów Państwowych w odbudowę zasobów leśnych i rozwój gospodarki. Przybliżył charakter i trud pracy leśników. Nadleśniczy podziękował pracownikom za sumienność, zaangażowanie w pracę i profesjonalizm, którego  efektem jest piękno polskich lasów i bogactwo  przyrody.
Zastępca Nadleśniczego Jerzy Gembicki wygłosił referat zatytułowany „Powstanie Nadleśnictwa Dwukoły jako wynik historii miejscowości 
Dwukoły i jej związków z gospodarką leśną”,  obejmujący czasy od połowy XIV wieku do połowy XX wieku.

 Dyrektor RDLP w Olsztynie Mariusz Orzechowski uhonorował Leśniczego Leśnictwa Strzegowo Jana Gadzińskiego Kordelasem Leśnika Polskiego za 46-letnią wzorową służbę.

W uroczystości wzięli udział pracownicy i byli pracownicy nadleśnictwa, przedstawiciele samorządów, służb mundurowych, duchowieństwa, Polskiego Związku Łowieckiego, szkół, zakładów usług leśnych, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, nadleśniczowie sąsiednich nadleśnictw oraz młodzież. Gościem honorowym obchodów była Pani Anna Szmurłło z synem, córka zamordowanego przez UB w 1945 r sekretarza nadleśnictwa Stanisława Miszewskiego.

Goście przekazali pracownikom Nadleśnictwa Dwukoły moc podziękowań i gratulacji.

Następnie uroczyste obchody były kontynuowane przy siedzibie nadleśnictwa. Pani Anna Szmurłło w asyście Dyrektora RDLP i Nadleśniczego złożyła wiązankę kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym zamordowanych 11 czerwca 1945r., przez UB, pierwszego powojennego nadleśniczego Władysława Płoszyńskiego i sekretarza nadleśnictwa Stanisława Miszewskiego.

Z okazji 90 rocznicy powstania Nadleśnictwa Dwukoły Pani Anna Szmurłło wraz z Dyrektorem RDLP dokonała otwarcia izby edukacyjno-historycznej, której nadano nazwę „Izba Pod Dębowym Liściem.” Zbiory i związaną z nimi historię przedstawił gościom Inżynier Nadzoru Jacek Folborski. Izba powstała z inicjatywy pracowników Nadleśnictwa Dwukoły. Cała załoga zaangażowała się w zbiór eksponatów i po dwóch latach starań zebrano mnóstwo unikalnych artefaktów. Dotarto do unikatowych dokumentów z XV i XVI wieku, w tym spisu mieszkańców miejscowości Dwukoły (dawniej Zworaden) z 1542 roku. Godziny pracy w archiwach i muzeach zaowocowały również odnalezieniem Rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 20 marca 1929 o utworzeniu Nadleśnictwa Dwukoły. Dzięki temu mogliśmy połączyć otwarcie Izby historyczno-edukacyjnej z obchodami 90. rocznicy utworzenia naszego Nadleśnictwa. Liczne kopie dokumentów opisujące życie i gospodarkę leśną na tych terenach wspierały makiety obiektów archeologicznych znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Dwukoły. W „Izbie pod dębowym liściem” zwiedzający mogli poczuć klimat pracy leśniczego okresu międzywojennego i powojennego. Liczne przedmioty jakimi posługiwała się służba leśna i robotnicy leśni minionych lat uzmysławiają  jak ciężka jest praca w lesie. Z ciekawszych eksponatów należy tu wymienić mundur leśniczego lat trzydziestych XX wieku, aparat telefoniczny, maszyna do pisania. W gablotach wyeksponowano zbiór odznak i dystynkcji leśnych oraz odznak i  medali łowieckich.

  Na pamiątkę 90 lecia Nadleśnictwa Dwukoły posadzono rocznicową aleję lipową.