Lista aktualności Lista aktualności

Ważny dokument już podpisany

Dr inż. Piotr Czyżyk, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin i Łowczy Okręgowy Dariusz Zalewski podpisali dziś Wieloletni Łowiecki Plan Hodowlany. To najważniejszy dokument regulujący kwestię gospodarowania populacjami dzikiej zwierzyny.

Podpisany dziś w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie Wieloletni Łowiecki Plan Hodowlany to dokument, który obowiązywać będzie przez najbliższych 10 lat. Zostały w nim określone stany docelowe zwierzyny grubej w 10 rejonach hodowlanych położonych na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Szacunki te opierają się między innymi na aktualnej pojemności pokarmowej łowisk, czy też obecności dużych drapieżników takich jak wilk i ryś. Opracowując WŁPH brana pod uwagę była także konieczność ograniczenia szkód w uprawach rolnych i leśnych. – W dokumencie zaplanowano redukcję populacji dzików do 5 osobników na 1000 hektarów obwodu łowieckiego. Wiąże się to oczywiście z zagrożeniem wybuchu epidemii Afrykańskiego Pomoru Świń – wyjaśnia dr inż. Piotr Czyżyk, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.