Wydawca treści Wydawca treści

PUL Zaporowo

Rozpoczęto prace nad PUL kolejnej rewizji.

Obrady Komisji Założeń Planu odbędą się w dniu 31.08.2017 o godzinie 10:00 w siedzibie Nadleśnictwa Zaporowo.

Zakończono prace terenowe.