Lista aktualności Lista aktualności

30 lat Leśnego Arboretum Warmii i Mazur w Kudypach

Arboretum – to ciężkie do zapamiętania słowo pochodzi od łacińskiego słowa arbo, czyli drzewo. Leśne Arboretum Warmii i Mazur to ogród botaniczny, który w swoich kolekcjach prezentuje ponad tysiąc gatunków i odmian drzew i krzewów. Ten jedyny Polsce północno-wschodniej, położony zaledwie kilka kilometrów od Olsztyna ogród prowadzony przez leśników kończy właśnie 30 lat. Jubileuszowe spotkanie, które odbyło się 10 września w Kudypach, było doskonałą okazją do przypomnienia jak to wszystko się zaczęło …

 

WIRTUALNA WYCIECZKA PO ARBORETUM

„ Polskie Towarzystwo Leśne Oddział w Olsztynie zwraca się z uprzejmą prośbą do Pana Dyrektora o wyrażenie zgody na urządzenie arboretum różnorodnych gatunków drzew i krzewów pochodzenia rodzimego i obcego na terenie Nadleśnictwa Kudypy.” czytamy w piśmie skierowanym do ówczesnego Dyrektora RDLP W Olsztynie Jana Skabary w marcu 1989 r. „ Arboretum służyłoby celom dydaktycznym w zakresie botanicznym dla leśników, studentów i młodzieży szkolnej.”

To właśnie rok 1989 uważamy za datę powstania Leśnego Arboretum, jednak od podjęcia decyzji do posadzenia pierwszych sadzonek upłynęło trochę czasu.  Na Arboretum wyznaczono las, który wcześniej był wyłączonym drzewostanem nasiennym i pozyskiwano z niego nasiona świerkowe. Niestety ten ponad 160-letni fragment świerczyny dość mocno ucierpiał od huraganowych wiatrów, które miały miejsce w latach 80-tych. Trzeba było więc zacząć od porządkowania terenu, przeprowadzenia inwentaryzacji istniejących gatunków i sporządzenia map glebowych i siedliskowych. Na podstawie zebranych danych prof. Jerzy Tumiłowicz – kierownik Arboretum w Rogowie opracował wstępne założenia i koncepcję  zagospodarowania terenu.  I tak w 1992 roku w kudypskim Arboretum posadzono pierwsze 65 sadzonek gatunków obcego pochodzenia. W kolejnych latach prowadzono dalsze prace związane z udostepnieniem terenu, tworzono sieć alejek i pielęgnowano posadzone kolekcje – wszystko pod czujnym okiem kudypskiego zastępcy nadleśniczego p. Stanisława Dąbrowskiego. W 1996 opiekę nad ogrodem przejął p. Witold Szumarski i od tego czasu nastąpił gwałtowny rozwój Arboretum. Pod naukowym nadzorem prof. Tumiłowicza oraz przy wsparciu pracowników Katedry Botaniki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, w tym  prof. Czesława Hołdyńskiego i dr Krystyny Kuszewskiej kolekcja arboretum powiększyła się do ponad 1200 gatunków i odmian drzew i krzewów. Rozwijała się też infrastruktura, powstała sieć alejek, kładka przez torfowisko, liczne wiatki i altanki. Wszystko to sprawiło, że kudypski ogród zyskiwał coraz większą renomę. W 2005 roku Leśne Arboretum Warmii i Mazur stało się oficjalnym ogrodem botanicznym, jednym z 40 w kraju, jedynym w województwie.

Ogród ciągle się rozwija, w 2011 oddano do użytku budynek z salą edukacyjną, w kolejnych latach powstało lapidarium, ścieżka zdrowia, ogród sensoryczny oraz najnowsze strefy: zakątek zakochanych, zakątek relaksu czy ścieżka pszczelarza. Powiększa się również kolekcja botaniczna a posadzone 30 lat temu pierwsze drzewa powoli zaczynają wydawać owoce.

Do Arboretum warto zajrzeć o każdej porze roku, zwłaszcza wiosną i jesienią. Ogród jest czynny od maja do październik, codziennie w godzinach 9.00 – 18.00. Osoby, które z różnych przyczyn nie mogą zawitać do naszego Arboretum zapraszamy na wirtualny spacer by choć trochę poczuły klimat tego niezwykłego lasu.