Lista aktualności Lista aktualności

Będzie łatwiejszy dojazd do rezerwatu „Piekiełko”

Już w marcu będzie można dojechać wyremontowaną drogą do rezerwatu przyrody „Piekiełko” w olsztyńskim Nadleśnictwie Lidzbark. To jeden z najpiękniejszych rezerwatów w tamtej okolicy.

Dostęp do rezerwatu był utrudniony, gdyż poprzednia droga miała ograniczoną przejezdność. W 2019 r. Gmina Grodziczno w porozumieniu z Nadleśnictwem Lidzbark podjęła decyzję o przebudowie drogi, by ukierunkować ruch turystyczny i umożliwić dojazd do rezerwatu.
Inwestycja ma kosztować ok. 300 tys. zł, połowę kwoty zapłaci ze środków własnych Nadleśnictwo Lidzbark.

Obecnie trwają prace budowlane, a odbiór inwestycji jest zaplanowany w marcu. - Wczesną wiosną dojazd do rezerwatu nie będzie już przysparzał problemów odwiedzającym. Serdecznie zapraszamy do naszych pięknych lasów i korzystania z natury w odpowiedzialny i świadomy sposób - zapraszają tamtejsi leśnicy.

Rezerwat przyrody „Piekiełko” został powołany w 2001 r., leży on na terenie granicach Welskiego Parku Krajobrazowego. Celem jego powołania jest ochrona odcinka rzeki Wel oraz rosnący nad jej brzegami grąd z chronionymi i rzadkimi gatunkami roślin.

Wel na niemal całej swojej długości jest rzeką o niewielkim spadku. Dopiero po wypłynięciu z jeziora Lidzbarskiego nurt staje się bardziej wartki. Zbliżona jest charakterem do mazurskiej Krutyni, malowniczo rozciąga się w morenowym krajobrazie lasów północnej części nadleśnictwa.