Lista aktualności Lista aktualności

Bezpieczny wypoczynek w lesie

Rozpoczęły się działania kontrolne Straży Leśnej pod kryptonimem „Bezpieczny wypoczynek w lesie”, które potrwają do połowy sierpnia bieżącego roku na terenie Regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.

Okres wakacji to zawsze pora intensywnej penetracji terenów leśnych przez licznie przybywających turystów i wczasowiczów, jak również pora wysokiego zagrożenia pożarowego.  Nieumiejętne korzystanie z walorów przyrodniczych terenów leśnych Warmii i Mazur prowadzi do łamania obowiązujących przepisów, między innymi wandalizmu i niszczenia infrastruktury turystycznej, licznie popełnianych wykroczeń bezprawnego wjazdu pojazdami mechanicznymi do lasu, parkowania w lesie, biwakowania, łamania przepisów przeciwpożarowych, zaśmiecania i zanieczyszczania terenów leśnych.

Stąd konieczność uruchomienia działań pod kryptonimem „Bezpieczny wypoczynek w lesie”, podczas których uwaga strażników leśnych poświęcona jest na kontrolę stanu technicznego obiektów turystycznych, parkingów, miejsc postoju, lustracji tras i ścieżek oraz ich oznakowania, miejsc masowego przebywania ludzi na obszarach leśnych oraz miejsc wyłączonych z turystyki i zabronionych wstępem.

Tylko w ubiegłym roku podczas podobnych działań Straży Leśnej wspieranych przez pracowników Służby Leśnej, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Straży Gminnej oraz Państwowej Straży Rybackiej skontrolowano między innymi 75 obiektów turystycznych, 87 parkingów, 212 miejsc postoju, 132 tras i ścieżek edukacyjnych, 122 miejsc masowego przebywania ludzi na terenach leśnych, 83 miejsc wyłączonych turystyki i zabronionych. Zostało popełnionych 277 wykroczeń, z czego 75 zakończyły się mandatami karnymi. Dominowały przede wszystkim wykroczenia związane z bezprawnymi wjazdami autami do lasu. Zarejestrowano cztery kradzieże drewna.

Od początku sezonu wakacyjnego nie tylko na stan infrastruktury turystycznej olszyńskich lasów Straż Leśna zwraca uwagę. To również edukacja młodzieży o zasadach zachowania się w lesie – zdjęcie z spotkania edukacyjnego strażników leśnych z Nadleśnictwa Kudypy w szpitalu dziecięcym w Olsztynie.

W tej chwili jest przecież najlepsza pora aby wybrać się do lasu. Poza udostępnioną przez Lasy Państwowe infrastrukturą turystyczną, trasami i ścieżkami edukacyjnymi, ważnym argumentem odwiedzenia lasów jest rozpoczynający się okres zbiorów owoców runa leśnego - można już zbierać kurki, poziomki czy też maliny.