Lista aktualności Lista aktualności

Borowiki w Mrągowie

Co potrzebują grzyby do owocowania? Odpowiedniej wilgotności, czyli opadów, i trochę ciepła. Panujące obecnie warunki pogodowe spowodowały, że borowiki pokazały się w Nadleśnictwie Mrągowo.

O czym pamiętamy przy zbieraniu. Zbieramy tylko te grzyby, co do których nie mamy wątpliwości, że są jadalne. Grzyby odcinamy nożem tuż przy glebie lub wykręcamy je ze ściółki. Zbieramy w koszyk albo wiaderko, aby zapobiec zaparzeniu.

 

Gdzie nie zbieramy grzybów jadalnych. Nie zbieramy w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. Niestety jest to również wykroczenie.

Borowik szlachetny (Boletus edulis Bull.) – gatunek grzybów z rodziny borowikowatych (Boletaceae). Borowik szlachetny występuje zarówno w lasach iglastych, liściastych, jak                  i mieszanych. Owocniki pojawiają się najczęściej i najliczniej w okresie od maja do listopada, zdarzają się także w grudniu. Aromatyczny grzyb jadalny o szerokich zastosowaniach w kuchniach europejskich. Nadaje się do bezpośredniego spożycia, marynowania, suszenia i do wszelkich innych rodzajów przerobu. Jest wykorzystywany w przemyśle spożywczym. Grzyb ten znany jest pod wieloma nazwami polskimi (zwyczajowymi), głównie o charakterze potocznym i ludowym. Współcześnie poza najczęściej stosowaną nazwą zwyczajową borowik szlachetny, do popularnych określeń gatunku należą: prawdziwek i borowik jadalny. Dawniej w języku polskim używano wielu określeń: borowik, grabak, grzyb borowik (też: borownik, borowy), grzyb jadalny, grzyb majowy, grzyb prawdziwy, grzyb sprawiedliwy, grzyb właściwy, prawdzik oraz grzyb prawy, prawak, prawik, przawdziwik, prawdziwiec, grzyb dębowy. Poza tym ze względu na to, że młode osobniki borowika szlachetnego rozwijające się pod igliwiem są barwy białej, bywa on nazywany też grzybem białym.