Lista aktualności Lista aktualności

Coraz więcej śmieci na miejscach postojowych w lasach

Od wielu lat Lasy Państwowe prowadzą kampanię zapraszając do korzystania z odwiedzin i wypoczynku na terenie lasów. Aby jak najbardziej udogodnić dojazdy tworzy się miejsca do zaparkowania pojazdów. A co pozostawiają po sobie odwiedzający? Śmieci. Może nie wszyscy, ale coraz częściej karani sprawcy pokazują, że nie chce się nam Polakom segregować śmieci.

 

 

Po wejściu w życie obowiązku segregowania i odbioru śmieci przez gminy coraz więcej „niesegregowanych śmieci” w workach urozmaica krajobraz miejsc postojowych w lasach. - Na podstawie licznie zgłaszanych przez pracowników Nadleśnictwa Ostrołęka przypadków zaśmiecania, szczególnie miejsc postojowych,  podjęliśmy działania zmierzające do ustalenia sprawców i przyczyn takiego zachowania – powiedział Tomasz Więtczak komendant posterunku Straży Leśnej z Nadleśnictwa Ostrołęka. Pomocny okazał się monitoring wizyjny. Po prostu, z zatrzymujących się aut, niekoniecznie turyści, pozbywają się odpadów gospodarczych. Dla przykładu niedawno zakończyły się dwa postepowania mandatowe z udziałem dwójki sprawców, którzy 14 i 23 sierpnia bieżącego roku pozostawili „prezenty dla leśników” w pobliżu miejscowości Grale. Tłumaczyli się między innymi tym, że zbierali śmieci w lesie i je zostawili na miejscu parkowania lub nie wiedzieli, ze nie można pozostawiać ich na miejscu postoju (na tablicy informacyjnej obok śmietnika można doczytać się, że nie można). - W efekcie zostali obciążeni mandatami na kwotę 800 zł – dodał Tomasz Więtczak.  

 

Tylko w 2019 roku nadleśnictwa podległe Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie wydały ponad 1,5 mln złotych na sprzątanie lasów. Zebraliśmy prawie 9 tysięcy metrów sześciennych.