Lista aktualności Lista aktualności

DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE LASÓW

Obecne warunki klimatyczne w Europie zwiększają ryzyko powstania pożarów lasów. Każdego dnia leśnicy monitorują stopień zagrożenia pożarowego w celu podjęcia jak najszybszych i najwłaściwszych działań służących ochronie przeciwpożarowej lasów. Ochrona ta wymaga długofalowego planowania i wielu starań z naszej strony. Jednym z takich elementów są wspólne działania z Państwową Strażą Pożarną.

W minioną środę (27.05) przeprowadziliśmy wspólne działania ze strażakami z Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie. To już trzecie tego typu ćwiczenia na terenie Nadleśnictwa Stare Jabłonki w tym roku. Tym razem skupiliśmy się na rozpoznaniu możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

Przed wycieczka do lasu warto dowiedzieć się jaki obowiązuje w danym dniu stopień zagrożenia pożarowego lasu (sprawdź TUTAJ), być może ogłoszono zakaz wstępu do lasu. Zapamiętajmy, co określają stopnie zagrożenia pożarowego w lasach: 0 – brak zagrożenia, I stopień – zagrożenie małe, II stopień – zagrożenie średnie (bądź ostrożny), III- zagrożenie duże (nie wolno rozpalać ognisk nawet w miejscach wyznaczonych, zwróć uwagę czy nie ma zakazu wstępu do lasu).