Lista aktualności Lista aktualności

Dla bezpieczeństwa naszych lasów

Strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie wspólnie z leśnikami z Nadleśnictwa Jagiełek dbają o bezpieczeństwo naszych lasów.

W ramach corocznej współpracy, przed rozpoczęciem okresu wzmożonego zagrożenia pożarowego lasów, strażacy wspólnie z leśnikami weryfikowali funkcjonowanie poszczególnych elementów ochrony przeciwpożarowej w lasach Nadleśnictwa Jagiełek.

Głównym aspektem weryfikacji były punkty czerpania wody. Strażacy
z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu sprawdzili dostępność, wydajność
i zasobność poszczególnych punktów czerpania wody, czyli miejsc, które stanowią kluczową rolę podczas gaszenia pożarów.

W Nadleśnictwie Jagiełek jest 7 punktów czerpania wody, z czego 6 stanowią naturalne zbiorniki wodne (rzeki i jeziora).

W bieżącym roku na terenie Nadleśnictwa Jagiełek wystąpiły już 2 pożary lasu
o łącznej powierzchni 0,62 ha, a przez ostatnie 5 lat – 7 pożarów o powierzchni 2,48 ha.

Sprawne funkcjonowanie zorganizowanego systemu ochrony przeciwpożarowej w lasach od momentu zauważenia pożaru, poprzez akcję gaśniczą ma bardzo istotne znaczenie w celu minimalizacji strat ekologicznych.

Współpraca Straży Pożarnej z leśnikami przynosi pozytywne efekty w postaci szybkiej reakcji i ugaszenia w zarodku pożarów powstających w lasach.