Lista aktualności Lista aktualności

Egzotyczni goście zainteresowani ochroną przeciwpożarową

10 grudnia 2019 r. delegacja gości z odległej Malezji odwiedziła dwa Nadleśnictwa – Ostrołęka i Myszyniec. Powodem wizyty przedstawicieli Ministerstwa Wody, Ziemi i Zasobów Naturalnych było poznanie systemów zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów.

Spotkanie rozpoczęto w siedzibie Nadleśnictwa Ostrołęka, gdzie zebranym przedstawiono metody ochrony lasów przed pożarami na przykładzie tutejszej jednostki. Przedstawicieli Ministerstwa Malezji szczególnie zainteresował funkcjonujący tu system „Smoke detection”, czyli najnowsza technologia w wykrywaniu pożarów.

Drugą częścią spotkania był przejazd do Nadleśnictwa Myszyniec. Podczas wizyty na terenie pożarzyska nadleśniczy Nadleśnictwa Myszyniec opowiedział gościom co się wydarzyło 24 maja 2014 r. na terenie Leśnictwa Dylewo, a przede wszystkim o konsekwencjach wielkopowierzchniowego pożaru, pomysłach na zagospodarowanie spalonej powierzchni i dylematach z jakimi od 5 lat po zdarzeniu mierzą się gospodarze terenu. Zobrazowaniem skali problemu i wysiłku włożonego w odtworzenie ekosystemu leśnego był objazd po powierzchni pożarzyska - zagospodarowanej staraniem leśników oraz w części pozostawionej bez ingerencji człowieka, gdzie zachodzi proces naturalnej regeneracji lasu po klęsce żywiołowej.

Pożarzysko w Nadleśnictwie Myszyniec jest doskonałym miejscem do wciąż trwającej dyskusji co robić po tak dotkliwej klęsce? Na całym świecie rodzą się pytania na temat zagospodarowania wielkopowierzchniowych pożarzysk i okazuje się, że eksperci z drugiego krańca świata szukają odpowiedzi również w Polsce. Żywimy ogromną nadzieję, że wizyta w Nadleśnictwie Myszyniec przyczyniła się do  wzbogacenia wiedzy i doświadczenia naszych malezyjskich „kolegów po fachu”.

Każdy z punktów wizyty terenowej wzbudził ogromne zainteresowanie gości. Przedstawiciele Ministerstwa Malezji bardzo dziękowali za przekazaną wiedzę i gościnność.