Lista aktualności Lista aktualności

GROBY W LASACH UKRYTE

Listopad to miesiąc skłaniający do refleksji o naszych bliskich odwiedzanych na cmentarzach. Leśnicy pamiętają też o tych, których mogiły ukryte są daleko od nekropolii, często zapomniane przez ludzi i czas.

Na terenie Nadleśnictwa Zaporowo znajduje się kilka cmentarzy oraz mogił ukrytych w cieniu drzew. Znając ich lokalizację staramy się nie dopuścić do ich zarastania i niszczenia. Są to najczęściej mogiły autochtonów mieszkających na terenach Warmii pochodzenia pruskiego czy rosyjskiego.

Niejednokrotnie znajdujemy lokalizacje mogił żołnierzy, którzy polegli w krwawych potyczkach na ziemiach Braniewa i okolic. Żołnierze kampanii wojennych I oraz II Wojny Światowej spoczywają często zapomniani wśród ostępów leśnych i tylko przypadek pozwala odnaleźć ich lokalizację.

W bieżącym roku takie zdarzenia miało miejsce w lesie Leśnictwa Regity, gdzie odnaleziono zbiorową mogiłę. O fakcie odnalezienia szczątków ludzkich powiadomione zostały służby Policji, IPN oraz stowarzyszenie „PAMIĘĆ”. Następstwem działań było dokładne przeszukanie terenu znaleziska, ekshumacja szczątków żołnierzy z przeniesieniem na cmentarz żołnierski.

Określono dokładną liczbę żołnierzy podjętych w trakcie ekshumacji - 13 osób. Odkryto także 2 guziki kolejarskie - Deutsche Reichsbahn. Podeszły wiek poległych, guziki pruskie i kolejarskie wskazują na to, że pochowano tam m.in. żołnierzy Volkssturmu. W walkach w tamtych rejonach brali udział wszyscy, którzy byli w stanie nosić broń.

Odnalezienie mogił w lesie to nie odosobniony przypadek. Do takich akcji zdarza się na Warmii dochodzi dosyć często i należy pamiętać o niezwłocznym informowaniu Służb o znalezisku aby nie doszło do profanacji mogiły. Często też zdarza się, że przy dokładnym badaniu mogiły odnajdywane są ślady pomocne w identyfikacji pochowanej osoby, co stanowi cenną informację dla żyjącej jeszcze rodziny zmarłego.

W okresie zadumy nad zmarłymi pamiętajmy o naszych bliskich, którzy odeszli ale pamiętajmy też o szacunku do wszystkich, których mogiły znajdują się w naszej okolicy.