Lista aktualności Lista aktualności

Jesienne strzeleckie szkolenie doskonalące strażników leśnych

W jesiennych barwach na strzelnicy Ligii Obrony Kraju w Olsztynie zakończyło się strzeleckie szkolenie doskonalące dla pracowników Straży Leśnej z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.

Założeniem zajęć, które odbyły się 30 września 2020 roku było doskonalenie i sprawdzenie umiejętności strzeleckich, przypomnienie zasad bezpiecznego obchodzenia i posługiwania się bronią służbową oraz odbycie kontrolnego strzelania. Oficjalnego otwarcia i przywitania uczestników dokonano w obecności Dyrektora Biura Warmińsko-Mazurskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligii Obrony Kraju w Olsztynie ppłk rez. Andrzej Zuby oraz Pana Anatola Leszczyńskiego Prezesa Koła Miłośników Lasu i Militariów LOK przy ATW w Olsztynie, gdzie w ich obecności pożegnano dwóch emerytowanych pracowników Straży Leśnej. Tradycyjnie początek szkolenia rozpoczął się od omówienia spraw organizacyjnych, następnie instruktorzy strzelectwa przeprowadzili zajęcia z zasad bezpieczeństwa w obsługiwania się bronią służbową. Szkolenie zakończyło się sprawdzianem strzeleckim, w którym wszyscy mogli pokazać swoje umiejętności. Po podliczeniu punktów, w pierwszym strzelaniu (można było uzyskać maksymalnie 60 pkt) czołowe miejsca wyglądały następująco: Zygmunt Szymański (Stare Jabłonki) 45 pkt, Jerzy Chrostowski (Nowe Ramuki) 43 pkt, Janusz Śliżewski 38 pkt (Iława). W drugim strzelaniu (maksymalnie 6 trafień) miejsca ułożyły się następująco: 1 – Dariusz Sobotka (Przasnysz), 2 – Dariusz Sobotka (Przasnysz Stanisław Krysiak (Myszyniec), 3 – Paweł Ferschke (Wipsowo). O kolejności miejsc zdecydowało lepsze skupienie przestrzelin. W ostatnim strzelaniu (można było uzyskać 8 trafień) miejsca wyglądały następująco: 1 – Zygmunt Szymański (Stare Jabłonki), 2 – Marek Gałach (Przasnysz), 3 -  Sebastian Kozicki (Ciechanów).                        Tu o kolejności tych miejsc zdecydowała dogrywka na punkty, ponieważ trzynastu uczestników szkolenia zaliczyło 8 trafień. W edycji jesiennej puchar dla najlepiej strzelającego posterunku w rdLP powędrował do Nadleśnictwa Myszyniec, i tam powędrowała nagroda. Tuż za nimi uplasowali się ich koledzy z Nadleśnictwa Stare Jabłonki i Przasnysz. Nagrodzonym nagrody wręczyli Pan Andrzej Zuba oraz Pan Anatol Leszczyński.