Lista aktualności Lista aktualności

Koncert w Dwukołach

Druga połowa maja to czas gdy w stawie przy siedzibie Nadleśnictwa Dwukoły rozpoczynają się żabie koncerty. W tym roku z uwagi na chłodną aurę inauguracja nastąpiła nieco później wraz z nastaniem cieplejszych słonecznych dni.

 

 

Koncerty będą trwały do początku lata. Związane są one z cyklem rozwojowym płazów, które żyją na lądzie,  ale część życia muszą spędzić w wodzie, gdzie odbywają gody. Płazim  zalotom towarzyszą różne skrzeczące dźwięki, które tworzą niepowtarzalny nastrój. Wydają je samce w celu przywabienia samic. Wbrew zaleceniom żaby nie zachowują społecznego dystansu i tłumnie wylegują się na  liściach rdestnicy pływającej.

W czerwcu w stawie  najczęściej spotykamy żabę jeziorkową i wodną. Efektem tych zalotów będą złożone przez samice jajeczka (skrzek), z których następnie wylęgną się kijanki, wyglądem zupełnie nie przypominające dorosłych płazów. Mają opływowy kształt, ogonek oraz skrzela, które umożliwiają oddychanie powietrzem rozpuszczonym w wodzie. Rosnąc ulegną przeobrażeniu. Wyrosną im odnóża, zaniknie ogonek a funkcję skrzeli przejmą płuca. W końcu przekształcą się w młode żaby, które wyjdą na ląd i będą oddychać powietrzem atmosferycznym.


            W Dwukołach płazom pomagają pracownicy, którzy razem z nauczycielami, dziećmi i młodzieżą z pobliskich szkół prowadzą już od pięciu lat Akcję Czynnej Ochrony Płazów, polegającą na ich przenoszeniu  przez drogę prowadzącą do nadleśnictwa w okresie wiosennej migracji do miejsc rozrodu.


            Od początku akcji w bezpiecznym dotarciu do stawu  pomocy udzielono prawie dziesięciu tysiącom płazów, wśród których były następujące gatunki: ropucha szara, żaba jeziorkowa, żaba trawna, żaba moczarowa, żaba śmieszka, traszka zwyczajna, grzebiuszka ziemna.
          Niezwykłe wiosenne koncerty są z pewnością podziękowaniem za udzieloną pomoc. Trzeba zauważyć, że leśnicy w takim działaniu  mają też inny ,,ukryty interes”: płazy są najlepszymi obrońcami lasów – potrafią zjeść pięć razy więcej owadów niż polujące                    w nich ptaki.