Lista aktualności Lista aktualności

Kordelas za zasługi

Dnia 25 stycznia 2021 roku, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie - Adam Roczniak, uczestniczył w uroczystości pożegnania czworo pracowników Nadleśnictwa Zaporowo odchodzących na emeryturę.

ordelasem Leśnika Polskiego (najwyższe odznaczenie w Lasach Państwowych) Pan Dyrektor uhonorował Zastępcę Nadleśniczego Teresę Walos, która większość kariery leśnej poświęciła Nadleśnictwu Zaporowo. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie Adam Roczniak, uhonorował też listami gratulacyjnymi pozostałych emerytów – Andrzeja Walosa, Danutę Antosik oraz Andrzeja Bobka.

Z powodu pandemii nie można było pożegnać naszych emerytów w tradycyjny sposób, przy fizycznej obecności całej załogi. Uroczystość była skromna w bardzo małym gronie kierownictwa Dyrekcji Regionalnej oraz Nadleśnictwa. Pracownicy Nadleśnictwa mogli uczestniczyć w uroczystości w sposób interaktywny on-line.

Każdy z naszych emerytów poświęcił całe swoje dorosłe życie zaporowskim lasom, za co im serdecznie dziękujemy i życzymy przede wszystkim zdrowia na zasłużonym wypoczynku.