Lista aktualności Lista aktualności

Lasy Państwowe w Brukseli

19 listopada w Brukseli rozpoczęły się Międzynarodowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Brussels Innova. Wśród wystawców są też Lasy Państwowe, które prezentują innowacyjny sposób odtwarzania dąbrowy świetlistej, czyli bardzo cennego typu lasu, chronionego unijną Dyrektywą Siedliskową.

Międzynarodowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Brussels Innova to miejsce, w którym prezentowane są także nietypowe rozwiązania z zakresu ochrony środowiska. Z tego powodu wśród tegorocznych wystawców nie zabrakło polskich Lasów Państwowych. Przygotowana przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Olsztynie ekspozycja pokazuje innowacyjny sposób rewitalizacji dąbrowy świetlistej. Projekt od kilku lat realizujemy w Puszczy Piskiej na terenie Nadleśnictwa Strzałowo, a pomagają nam w tym… koniki polskie. Efekty wypasu koników w lesie są zaskakujące. W miejscu, w którym odtwarzana jest dąbrowa świetlista pojawiły się nowe, bardzo rzadkie i chronione gatunki roślin. Realizacja projektu pozwoli na wdrożenie nowego modelu wielofunkcyjnej aktywnej ochrony różnorodności gatunkowej i siedliskowej. Ideę projektu przybliżamy gościom, którzy odwiedzają stoisko Lasów Państwowych, prezentując film poświęcony odtwarzaniu dąbrowy świetlistej. Targi zakończą się 21 listopada.

 

Świetlista dąbrowa to najbogatsze florystycznie zbiorowisko leśne występujące w Polsce Na 100 m2 tego zespołu roślinnego może rosnąć nawet ponad 60 gatunków roślin naczyniowych. Specyfiką tego zbiorowiska jest fakt, że powstało ono dzięki ludzkiej działalności. Mechanizm ich powstawania polegał na tym, że chłop pracując u właściciela ziemskiego nie otrzymywał za wykonaną pracę wynagrodzenia, ale mógł za to w lesie będącego własnością ziemianina wypasać swoje krowy, konie, owce, kozy, świnie i inne zwierzęta gospodarskie  oraz zbierać chrust do ogrzania domostwa i ugotowania strawy. Zwierzęta gospodarskie chłopów zjadały dokładnie runo i krzewy ograniczając lub minimalizując dostarczanie materii organicznej do gleb zasobnych w wapno, na których rosły lasy dębowe. Oprócz wypasu i zbioru chrustu chłopi mogli jeszcze grabić ściółkę leśną, którą używano do ocieplania chałup i jako podściółki dla świń, krów i koni.  W ten  nieświadomy sposób  i chłop, i Pan  powstrzymywali procesy eutrofizacji gleby. Dzięki temu i dodatkowo intensywnemu pozyskiwaniu drewna tworzyły się    warunki siedliskowe sprzyjające  rozwojowi specyficznych gatunków roślin.  W ten oto sposób powstały zbiorowiska roślinne o charakterystycznym składzie gatunkowym nazywane współcześnie świetlistymi dąbrowami lub ciepłolubnymi lasami dębowymi.