Lista aktualności Lista aktualności

Na ratunek lasom

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie informuje, że na naszym terenie stwierdzone zostało zagrożenie drzewostanów iglastych przez brudnicę mniszkę. W związku z powyższym wystąpi konieczność wykonania oprysku lotniczego na terenie nadleśnictw województwa warmińsko-mazurskiego: Nidzica, Nowe Ramuki, Jedwabno, Wielbark, Szczytno, Olsztyn, Spychowo oraz województwa mazowieckiego: Lidzbark i Przasnysz.

Jednocześnie informujemy, że zabieg ratowniczy zostanie wykonany najskuteczniejszym i najmniej szkodliwym dla innych organizmów preparatem biologicznym Foray 76B. Jest to mikrobiologiczny środek owadobójczy, który zawiera koncentrat Bacillus thurigiensis var. Kurstaki. Preparat dopuszczony jest do stosowania na podstawie decyzji MRiRW nr R-39/2014zr z dnia 28.03.2014 r., ostatnio zmienionego decyzją MRiRW nr R-602/2017d z dnia 22.11.2017 r.

Spodziewany termin przeprowadzenia zabiegów to: 16-31.05.2019 r.

Właściwe Związki Pszczelarzy z w/w województw zostały poinformowane pisemnie przez tutejszą dyrekcję pismem znak spr. ZO.7100.1.2019 z dnia 7.05.2019r., natomiast odpowiednie urzędy gminy zostaną powiadomione bezpośrednio przez nadleśnictwa, na których terenie przeprowadzony zostanie zabieg.

Do niniejszej informacji załączamy również etykietę preparatu Foray 76B.

Materiały do pobrania