Lista aktualności Lista aktualności

Narada Straży Leśnej

23.06.2020 roku odbyła się roczna narada poświęcona zagadnieniom ochrony mienia i zwalczania szkodnictwa leśnego, której otwarcia dokonał Pan Adam Roczniak Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie w obecności Pana Tomasza Wisłockiego Głównego Inspektora Straży Leśnej.

W obecności zaproszonych gości, Pan Szczepan Worobiej Komendant Państwowej Straży Rybackiej w Olsztynie i Pan Marek Kret Komendant Państwowej Straży Łowieckiej w Warszawie, Pan Tomasz Wisłocki podsumował ogólnopolską działalność Straży Leśnej w 2019 roku, omówił funkcjonowanie elektronicznego Systemu Ewidencjonowania Szkodnictwa Leśnego, nakreślił perspektywy i wyzwania Straży Leśnej oraz przedstawił temat Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. W obecności gości i komendantów posterunków Straży Leśnej z nadleśnictw nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Olsztynie zostały zaprezentowane za rok ubiegły regionalne informacje w zakresie ochrony mienia i zwalczania szkodnictwa leśnego.

Podczas narady Pan Anatol Leszczyński Prezes stowarzyszenia Koło Miłośników Lasu i Militariów Ligi Obrony Kraju przy ATW w Olsztynie wręczył honorowe odznaczenia stowarzyszeniowe dla następujących pracowników Straży Leśnej:

- Janusz Śliżewski (N-ctwo Iława);

- Maciej Malinowski (N-ctwo Jedwabno);

- Jarosław Turek (N-ctwo Kudypy);

- Zbigniew Dembowski (N-ctwo Mrągowo).

Jednocześnie brązowym krzyżem za zasługi dla klubów żołnierzy rezerwy LOK został uhonorowany Pan Zdzisław Stoliński z Nadleśnictwa Kudypy (pierwszy strażnik leśny w Lasach Państwowych). Prezes Anatol Leszczyński podkreślił, że z przypadającej okazji 75-lecia funkcjonowania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, a także 11-lecia rocznicy powołania koła, dla osób i firm, które były w minionym okresie szczególnie zaangażowane w realizację planów pracy koła, zostały przyznane odznaczenia i wyróżnienia, a wśród wyróżnionych osób znaleźli się również strażnicy leśni.