Lista aktualności Lista aktualności

Nie wiedzieli, że las to nie tor motocrossowy

Straż Leśna Nadleśnictwa Młynary ujęła dwóch kierowców motocykli crossowych. Mężczyźni złamali prawo, bo urządzili sobie przejażdżkę drogami leśnymi.

Prośby i apele nie pomagają – w lasach ciągle można spotkać osoby, które łamią prawo wjeżdżając do lasu motocyklami i quadami. Skutkiem takich wykroczeń są szkody w środowisku (płoszenie zwierząt, ptaków w okresie lęgowym, przyczynianie się do erozji gleb, niszczenie roślin chronionych). 

Na terenie Nadleśnictwa Młynary kilka dni temu Straż Leśna zatrzymała dwóch, młodych kierowców, poruszających się motocyklami crossowymi po lesie. Tłumaczyli się, że nie znają przepisów prawa, dotyczących wjazdu do lasu. W ostatnim czasie jest to już trzecia taka interwencja.

Osoby organizujące nielegalny rajd po lesie motocyklami crossowymi, quadami i samochodami terenowymi podlegają karze grzywny na podstawie art. 161 Kodeksu wykroczeń (Kto, nie będąc do tego uprawniony albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu, wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nienależącego do niego lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone, albo pozostawia taki pojazd w lesie w miejscu do tego nieprzeznaczonym, podlega karze grzywny).

„Crossowy wypad” w rezultacie zakończył się kilkusetzłotowymi mandatami.