Lista aktualności Lista aktualności

Niewybuchy w dalszym ciągu niebezpieczne

Mimo upływu lat od zakończenia działań wojennych na Warmii i Mazurach ciągle w ziemi pozostają niebezpieczne pamiątki, które mogą w dalszym ciągu eksplodować. Podczas prac gospodarczych olsztyńscy leśnicy wielokrotnie jeszcze znajdują pozostałości II wojny światowej.

W dniu 18 lipca bieżącego roku w lesie leśnictwa Gaworowo (Nadleśnictwo Górowo Iławeckie) podczas prowadzenia prac gospodarczych pracownicy zauważyli wystające z bagna trzy granaty moździerzowe. Natychmiast powiadomiono saperów i trwają czynności związane z usunięciem zagrożenia. To trzeci przypadek w tym roku, w Nadleśnictwie Górowo Iławeckie, i piąty w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.

Przypominamy, że niezachowanie bezpieczeństwa i ostrożności po znalezieniu niewybuchu/niewypału może doprowadzić do wielu nieszczęść, a nawet do śmierci. Miejsce znalezienia niewybuchu należy wyraźnie oznaczyć, zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich i niezwłocznie przekazać informację o znalezisku odpowiednim służbom (patrol saperski, Policja, Straż Miejska, Centrum Zarządzania Kryzysowego). Ewentualnie powiadomić miejscowe nadleśnictwo (http://www.olsztyn.lasy.gov.pl/nadlesnictwa).