Lista aktualności Lista aktualności

Nowy dyrektor RDLP w Olsztynie

12 maja br. Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie został Adam Roczniak.

Adam Roczniak jest absolwentem warszawskiej SGGW, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera na kierunku leśnictwo. W roku 2019 ukończył z kolei studia podyplomowe w zakresie funkcjonowania Lasów Państwowych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Nowy Dyrektor RDLP w Olsztynie jest ponadto Członkiem Prezydium Kolegium Lasów Państwowych w kadencji 2020-2023. Bezpośrednio przed objęciem sterów w olsztyńskich lasach był Nadleśniczym Nadleśnictwa Browsk (stopień służbowy Służby Leśnej Inspektor). Wcześniej pracował m.in. jako inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Borki. Podczas pracy w  tamtejszym nadleśnictwie był przez 5 lat przewodniczącym Związku Leśników Polskich oraz członkiem Rady Krajowej ZLP w RP. W swojej zawodowej karierze pracował ponadto w Nadleśnictwach Giżycko i Białowieża. Systematycznie poszerzał swoje kompetencje, uczestnicząc w licznych szkoleniach i kursach m.in. szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami 2015; kurs brakarski II stopnia; pielęgnowanie upraw i młodników w lesie wielofunkcyjnym; Adam Roczniak na stanowisku Dyrektora RDLP w Olsztynie zastąpił Mariusza Orzechowskiego.