Lista aktualności Lista aktualności

Nowy Dyrektor RDLP w Olsztynie

Andrzej Konieczny, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych powołał Mariusza Orzechowskiego na Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Zastąpił on na tym stanowisku Piotra Czyżyka.

Od 30 stycznia br. nowym Dyrektorem RDLP w Olsztynie jest Mariusz Orzechowski, który dotychczas pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. rozwoju w olsztyńskiej Dyrekcji. Mariusz Orzechowski ma 40 lat. Jest absolwentem  Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie, studiów podyplomowych z zakresu BHP i nowoczesnych metod zarządzania, a także studiów podyplomowych „Polityka ochrony środowiska, ekologia i zarządzanie”. Pracę zawodową rozpoczął w Nadleśnictwie Olsztyn. Pełnił też funkcję inżyniera nadzoru w Nadleśnictwie Parciaki (RDLP w Olsztynie). Interesuje się łowiectwem, sportem. Lubi dobrą książkę.