Lista aktualności Lista aktualności

O współpracy w trudnych czasach

Adam Roczniak, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie spotkał się dzisiaj (23.06.2020) z przedstawicielami sektora usług leśnych. Spotkanie poświęcone bieżącym zagadnieniom odbyło się na terenie Nadleśnictwa Myszyniec.

W Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie działa powołana przez Dyrektora RDLP komisja w sprawie współpracy jednostek organizacyjnych LP z sektorem usług leśnych RDLP w Olsztynie. Jej ostatnie posiedzenie odbyło się 23.06.2020 w Nadleśnictwie Myszyniec.

- Zakłady Usług Leśnych to nasz bardzo ważny partner. Zależy nam na dobrej współpracy – ocenił Adam Roczniak, Dyrektor RDLP w Olsztynie. Na posiedzeniu komisji omówiono aktualne zaawansowanie prac gospodarczych. Przedsiębiorcy przedstawili nurtujące ich problemy, w szczególności związane z rynkiem pracy. Spotkanie zdominowały bieżące zagadnienia, zwłaszcza te związane z koronawirusem w kontekście realizacji umów zawartych w trybie ustawy prawo zamówień publicznych.