Lista aktualności Lista aktualności

Pokonać czeremchę

Nadleśnictwo Spychowo sadzi grab i lipę w ramach walki z inwazyjną czeremchą amerykańską.

Wiosna to w lesie czas sadzenia. Zazwyczaj dotyczy ono upraw leśnych bądź zalesianych nieużytków porolnych, a drzewka wprowadzane są na otwartej powierzchni, ale w tym roku w Nadleśnictwie Spychowo mamy niecodzienne zadanie, i to zakrojone na szeroką skalę. Do lasu trafi aż 320 tys. sadzonek gatunków grądowych- grabu i lipy. Nie są to drzewa, które są cenione przez przemysł drzewny, ale mają istotną rolę w środowisku, wchodząc w skład głównych gatunków właśnie na chronionym przez program Natura 2000 siedlisku grądu (wielogatunkowego lasu liściastego). Sadzonki trafią nie na otwartą powierzchnię, ale pod okap drzewostanu, gdzie mają pomóc ograniczyć ekspansję czeremchy amerykańskiej. Krzew ten ocienia glebę i wypiera rodzime gatunki dolnych warstw lasu.

Czeremchę amerykańską jest niezwykle ciężko usunąć. Jest ona perfekcyjnym kolonizatorem, szybko się rozprzestrzenia, opanowuje teren i stanowi zagrożenie dla bioróżnorodności lasów.

W Nadleśnictwie Spychowo opracowano autorską metodę zwalczania tego obcego gatunku. Jest to kombinacja metody mechanicznej (wycinania krzewów czeremchy), chemicznej (precyzyjnego zwalczania herbicydem) oraz biologicznej (tworzenia naturalnej konkurencji dla czeremchy, przez sadzenie rodzimych gatunków drzew).

Obecnie trwa ostatni etap czteroletniego projektu zwalczania czeremchy amerykańskiej. Na 164 ha lasu, gdzie wcześniej wycinano i opryskiwano inwazyjne krzewy, teraz zastosowana będzie metoda biologiczna. Wprowadzane do lasu sadzonki lipy i grabu będą miały za zadanie stworzyć konkurencję dla czeremchy. Mamy nadzieję, że ocieniając glebę, będą skutecznie rywalizowały z przybyszem z Ameryki i nie pozwolą na powtórne opanowanie powierzchni.

O efektach projektu ochrony siedlisk poprzez ograniczanie czeremchy będziemy dyskutować na czerwcowej, ogólnopolskiej konferencji w Nadleśnictwie Spychowo, dotyczącej zwalczania inwazyjnych gatunków w lasach.

 

Nadleśnictwo Spychowo realizuje projekt pn. „Ochrona zbiorowisk grądowych na terenie obszaru ochrony siedlisk Ostoja Piska poprzez ograniczenie występowania czeremchy amerykańskiej”, współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Więcej info o projekcie tutaj