Lista aktualności Lista aktualności

Porozumienie z SOP

Straż Ochrony Przyrody to najstarsza, obok Ligi Ochrony Przyrody, polska organizacja propagująca idee ochrony przyrody

Nadleśnictwo Lidzbark rozpoczęło współpracę ze Strażą Ochrony Przyrody w Działdowie, której działania Lasów Państwowych w zakresie ochrony lasu i przyrody, promocji dbania o środowisko oraz edukacji przyrodniczo-leśnej są bardzo bliskie. Stałe wsparcie takich organizacji, których tradycje sięgają lat 50 ubiegłego wieku, pomoże nam podejmować wspólne działania mające na celu ochronę naszych lasów i środowiska naturalnego.