Lista aktualności Lista aktualności

Porozumienie ze Służbą Więzienną

Olsztyńscy leśnicy podpisali porozumienie o współpracy ze Służbą Wiezienną.

Adam Roczniak ,Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie i ppłk Jarosław Stawski, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie, jako reprezentanci podległych im instytucji zawarli porozumienie o współpracy w zakresie szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności odbywających karę pozbawienia wolności w okręgu olsztyńskim.