Lista aktualności Lista aktualności

Rajd na „szóstkę”

Osoby najbardziej zaangażowane w organizację XXIII Rajdu Leśników otrzymały wczoraj oficjalne podziękowania od Adama Roczniaka, Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.

Z całego kraju spływają do mnie gratulacje za organizację tegorocznego Rajdu Leśnika. Słychać głosy, że był to najlepszy rajd w historii – powiedział podczas spotkania z pracownikami zaangażowanymi w organizację rajdu Adam Roczniak, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Jak podkreślał Dyrektor Roczniak bez pełnego zaangażowania osób odpowiedzialnych za przygotowania do rajdu taki odbiór wydarzenia, w którym wzięło udział 1500 leśników z całego kraju, nie byłby możliwy. – Należą się wam ogromne podziękowania za włożony trud – dodał Dyrektor Roczniak.