Lista aktualności Lista aktualności

W walce w suszą

Zmiany klimatyczne stają się rzeczywistością, a prognozy biją na alarm. Susza w lasach oprócz niszczycielskich pożarów wywołuje również szereg zjawisk, powodujących osłabienie drzewostanów i otwierających drogę atakującym drzewa owadom i grzybom.

Aby w jak największym stopniu zapobiegać suszy i minimalizować powodowane przez nią straty,  Lasy Państwowe realizują różnego rodzaju projekty. Działania polegają m.in. na tworzeniu zbiorników retencyjnych, magazynujących wodę. W Nadleśnictwie Olsztyn istnieją 3 obiekty małej retencji nizinnej, których budowa współfinansowana była przez Unię Europejską.

Niezwykle istotny w lasach jest również sprawnie działający system ochrony przeciwpożarowej.  Prognozowanie stopnia zagrożenia pożarowego odbywa się w stacjach meteorologicznych. Określany jest on na podstawie pomiarów m.in. wilgotności ściółki, temperatury powietrza, ilości opadów, kierunku wiatru. Mapę ukazującą aktualny stopień zagrożenia pożarowego w lasach znaleźć można na stronie internetowej - https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy. Ogromną rolę w systemie ochrony odgrywają samoloty gaśnicze, pomocne  szczególnie w sytuacjach krytycznych. W każdym z Nadleśnictw znajdują się punkty alarmowo – dyspozycyjne, w których ustala się dokładną lokalizację pożarów i koordynuje akcję gaśniczą. Informacje do tych punktów spływają z ustawionych
w lesie dostrzegalni przeciwpożarowych. W Nadleśnictwie Olsztyn dostrzegalnia znajduje się w Leśnictwie Mendryny. Codzienna obserwacja lasu z tej prawie 40 metrowej wieży, pozwala kontrolować okolicę i w razie pożaru podjąć szybkie działania. Ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej jest również trwała współpraca pomiędzy leśnikami i służbami ratowniczymi. Wspólne patrole straży leśnej z policją przynoszą efekty w zakresie wykrywania sprawców podpaleń. Istotne jest również aby strażacy potrafili sprawnie poruszać się w lesie, dlatego też regularnie „odwiedzają” istniejące na terenie Nadleśnictwa dojazdy pożarowe i punkty czerpania wody. W Nadleśnictwie Olsztyn zlokalizowano 17 takich punktów.

Dzięki sprawnie przeprowadzonych akcjach ratowniczo - gaśniczych w 2019 r powierzchnię strat wynikającą z sześciu pożarów w Nadleśnictwie Olsztyn, udało się ograniczyć do niespełna hektara.