Lista aktualności Lista aktualności

Wipsowskie lasy zostaną zasilone w nowe miejsca do ptasich lęgów

Firma Egger Biskupiec sp. z o. o. przekazała do Nadleśnictwa Wipsowo budki lęgowe typu A. Są to budki chętnie zasiedlane przez takie gatunki ptaków jak sikory bogatki i modre, mazurki, wróble, muchołówki, czy pleszki.

Ideą wywieszania takich drewnianych konstrukcji jest stworzenie dogodnych i bezpiecznych warunków do wyprowadzenia kolejnego pokolenia ptasich rodzin. Od dawna zauważano zależność, że w lesie, w którym występuje wiele gatunków ptaków jest znacznie mniej szkodników. Zatem wywieszanie budek lęgowych sprzyja wzrostowi różnorodności gatunkowej dziuplaków, czynnie przyczynia się do ochrony gatunkowej, a wystawianie ich w odpowiedniej ilości i proporcjach przywraca biorównowagę.

Pojawia się pytanie, gdzie takie budki umieszczać?

Wszędzie tam, gdzie brakuje naturalnych miejsc lęgowych dla dziuplaków wtórnych, np. w młodym lesie, czy w przydomowych ogródkach.

Ważny jest również sposób w jaki należy prawidłowo wywiesić taką budkę oraz konsekwencja obsługi udostępnionego urządzenia w przyszłości – konserwacja, za którą odpowiedzialny jest ten, kto budkę wywiesił.  Nie chcemy by stała się niebezpieczną pułapką ekologiczną, zatem poniżej przedstawiono podstawowe wskazówki by tego uniknąć:

„Budki zakupione przez Spółkę Egger Biskupiec zostały wykonane w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej w  Biskupcu, który dzięki specyfice prowadzonej działalności, stwarza możliwość zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, głównie z niepełnosprawnością intelektualną.”

  1. Ptakom potrzebny jest niezakłócany spokój, by nie porzuciły swojego lęgu.
  2. Budkę montujemy stabilnie, zadbajmy o to, żeby jej wejście było osłonięte od wiatru i dużego nasłonecznienia.
  3. Wlot nie może być skierowany ku górze, by uniknąć zalania podczas deszczu oraz aby nie ułatwiać drogi drapieżnikom łasym na lęg.
  4. Budka nie może posiadać półki pod wejściem, ani nie powinna być zamieszczana przy gałęziach, aby nie ułatwiać dojścia drapieżnikom.
  5. Po wyprowadzonym lęgu budkę należy dokładnie uprzątnąć.
  6. Budki należy wymieniać po 5–6 latach od zawieszenia ze względu na pogarszanie się ich stanu technicznego.

 

Montaż skrzynki lęgowej można dokonać przez cały rok, lecz najlepiej w okresie od późnej jesieni do końca zimy, dając tym samym ptakom zimową sypialnię oraz szansę potencjalnym lokatorom na dokonanie wyboru miejsca lęgu, który u wielu ptaków przypada na wczesną wiosnę.

Zapewne wielu interesuje sposób urządzania skrzynki przez jej lokatorów, aby zaspokoić tę ciekawość wśród przedstawionych fotografii znajduje się również opuszczona budka, którą w ostatnim lęgu zasiedliła sikorka bogatka. Budki wtórnie zasiedlane są przez większe ptaki, np. dzięcioły, które potrafią powiększyć wejście do domku oraz m. in. przez owady, w przedstawionej budce na spodzie daszku widać część gniazda prawdopodobnie os.