Lista aktualności Lista aktualności

Z dronem na kornika ostrozębnego

Kornik ostrozębny ips acuminatus (Gyll.) jest gatunkiem chrząszcza, który w ostatnim czasie zwiększył areał swojego występowania zarówno w Polsce jak i w Nadleśnictwie Parciaki. Atakowane są przede wszystkim lasy osłabione suszą lub działaniem katastrofalnych zjawisk atmosferycznych takich jak: okiść, huraganowe wiatry, gradobicie itp.

Ten niewielki owad długości około 3 mm żeruje pod korą sosen głównie w górnej części strzały o cienkiej korowinie. Aktywność swoją rozpoczyna w kwietniu, wgryzając się pod korę żywych sosen drążąc w pierwszej kolejności komorę godową a następnie chodniki macierzyste w których składane są jaja. Z jaj lęgną się larwy które drążą kolejne chodniki. W sierpniu wylęgłe chrząszcze atakują następne drzewa, a samice które złożyły jaja wiosną często składają jaja po raz drugi (generacja siostrzana).

Zaatakowane przez kornika korony sosen „szarzeją” po czym stają się rude. Jak dotychczas, najskuteczniejszą metodą zwalczania jest systematyczne usuwanie zasiedlonych drzew poprzez wycinanie i wywożenie pni z lasu oraz palenie lub zrębkowanie wierzchołków i gałęzi.

W Nadleśnictwie Parciaki problem z zamieraniem drzewostanów sosnowych w wyniku żerowania kornika ostrozębnego występuje w jego południowej części. Są to lasy które najbardziej ucierpiały od huraganowych wiatrów w lipcu 2015 roku. Największe zagrożenie występuje w Leśnictwie Bramura, gdzie w latach 2016-2019 pozyskano ok. 0,8 tys. m3 drewna zaatakowanego przez tego kornika. W 2019 roku po raz pierwszy wystąpiły szkody powierzchniowe w młodniku sosnowym (ok. 0,1 ha).

W ostatnich dniach listopada br. pracownicy Zespołu Ochrony Lasu w Olsztynie podczas lustracji terenowej w Leśnictwie Bramura wykorzystali bezzałogowy statek powietrzny zwany powszechnie dronem, do lokalizacji nowych ognisk gradacyjnych kornika ostrozębnego. W wyniku oblotu z powietrza udało się zlokalizować jedno ognisko z kilkoma zaatakowanymi sosnami.
Fragment filmu z lotu nad drzewostanem w Leśnictwie Bramura w okolicy miejscowości Jaciążek można zobaczyć poniżej.