Lista aktualności Lista aktualności

Zakończyła się akcja „Bezpieczny wypoczynek w lesie”

Zakończyły się działania kontrolne Straży Leśnej „Bezpieczny wypoczynek w lesie”, które zostały przeprowadzone na przełomie lipca i sierpnia bieżącego roku na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.

Okres wakacyjny to czas, kiedy w lasach pojawia się wyjątkowo dużo turystów. Nieodpowiednie korzystanie z walorów przyrodniczych terenów leśnych Warmii                       i Mazur prowadzi się do naruszania i łamania obowiązujących przepisów, między innymi poprzez nieuprawnione wjazdy i parkowanie w lesie, biwakowanie, łamanie przepisów przeciwpożarowych, zaśmiecanie i zanieczyszczanie terenów i gruntów leśnych.

Na przełomie lipca i sierpnia aktywność Straży Leśnej jest zdecydowanie większa. Stąd przeprowadzone działania kontrolne „Bezpieczny wypoczynek w lesie” poświęcone głównie na kontrolę stanu technicznego obiektów turystycznych, parkingów, miejsc postoju, lustracji tras i ścieżek oraz ich oznakowania, miejsc masowego przebywania ludzi na obszarach leśnych oraz miejsc wyłączonych                   z turystyki i zabronionych wstępem – stałej ofercie Lasów Państwowych dla odwiedzających i wypoczywających w lasach.

Działania Straży Leśnej wspierane były przez pracowników Służby Leśnej, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Straży Gminnej oraz Państwowej Straży Rybackiej. W wyniku czego skontrolowano m.in 75 obiektów turystycznych, 87 parkingów, 212 miejsc postoju, 132 tras i ścieżek edukacyjnych, 122 miejsc masowego przebywania ludzi na terenach leśnych, 83 miejsc wyłączonych turystyki.

Pod względem naruszania przepisów wewnętrznych w lasach i łamania prawa nie było tym razem różowo. Na terenie lasów zostało popełnionych 277 wykroczeń, z czego 75 zakończyły się mandatami karnymi. Dominowały przede wszystkim wykroczenia związane z bezprawnymi wjazdami autami do lasu. Zarejestrowano cztery przypadki kradzieży drewna i cztery zaśmiecania lasu. Na przykład w trakcie zakończonej już akcji na terenie Nadleśnictwa Lidzbark zorganizowano między innymi wspólne zbieranie śmieci nad jeziorem Zwórzno. Jest to bardzo popularne łowisko karpiowe, chętnie odwiedzane przez wędkarzy. Niestety, często pozostają po nich śmieci -  powiedział Tomasz Drumiński z Nadleśnictwa Lidzbark. Razem z strażnikami Państwowej Straży Rybackiej zorganizowali sprzątanie śmieci. W akcję zaangażowali się wypoczywający nad tym jeziorem turyści. Wspólnie zebraliśmy około dwóch metrów sześciennych śmieci – dodał Drumiński.

Reasumując przeprowadzone działania „Bezpieczny wypoczynek w lesie” potwierdziły, że stan infrastruktury turystycznej na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie jest wart odwiedzenia.