Lista aktualności Lista aktualności

Zmiany kadrowe

Barbara Widerska została nowym Nadleśniczym Nadleśnictwa Zaporowo, a Mirosław Krawczyk objął stery w Nadleśnictwie Wipsowo. Z kolei naczelnikiem Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego została Dorota Borkowska.

Zmiany kadrowe w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Adam Roczniak, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie powołał na stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa Zaporowo Barbarę Widerską. Barbara Widerska, która do tej pory była Naczelnikiem Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie,  zastąpiła odchodzącego na emeryturę Stanisława Warpechowskiego. Również z powodu przejścia na emeryturę Małgorzaty Błyskun, dotychczasowej Nadleśniczy Nadleśnictwa Wipsowo, stery w Nadleśnictwie Wipsowo przejął Mirosław Krawczyk, dotychczasowy zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Olsztyn. Z kolei nowym Naczelnikiem Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie została Dorota Borkowska.