Lista aktualności Lista aktualności

Żubry zamieszkają w Mławie

Olsztyńscy leśnicy na czele z Adamem Roczniakiem, Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, spotkali się wczoraj z władzami Mławy. To właśnie w tym mazowieckim mieście powstanie pokazowa zagroda, w której będzie można podziwiać stado żubrów.

I leśnicy, i samorządowcy są zgodni – pokazowa zagroda żubrów, którą w Mławie zbudują Lasy Państwowe, a konkretnie Nadleśnictwo Dwukoły będzie dużą atrakcją turystyczną nie tylko Mławy, ale całego północnego Mazowsza. Dlatego wczoraj w Urzędzie Miasta Mławy doszło do spotkania między burmistrzem Mławy Sławomirem Kowalewskim, a delegacją olsztyńskich leśników, której przewodził Adam Roczniak, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. – Współpraca z samorządami jest dla nas bardzo ważna, a nie wątpliwie pokazowa zagroda żubrów to istotna inwestycja nie tylko dla Lasów Państwowych – podkreśla dyrektor Roczniak.

Rozpoczęcie prac związanych z budową zagrody, w której zamieszka stado żubrów przewidziane jest na bieżący rok. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to największe zwierzęta żyjące w Polsce zamieszkają w Mławie już w przyszłym roku.