LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

Powrót

13 może być szczęśliwa

13 może być szczęśliwa

W piątej edycji Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego im. prof. Janiny Wengris na 13 zgłoszonych wniosków laureatem został leśnik Andrzej Ryś z Nadleśnictwa Strzałowo.

– To dla mnie wielkie wyróżnienie i zarazem motywacja do dalszej pracy na rzecz ochrony  przyrody – powiedział podczas uroczystości wręczenia nagrody Andrzej Ryś. – Chciałem serdecznie podziękować wszystkim, którzy przez wiele lat wspierali mnie w moich działaniach.

Nagrodzona działalność obejmowała m.in.:

- Projekt badawczy „Ochrona Torfowiska Kołoin” na terenie Nadleśnictwa Strzałowo” wykonany w roku 2011 - 2013

- Eksperymentalny projekt odtworzenia świetlistej dąbrowy na terenie Nadleśnictwa Strzałowo ku 2011 - 2013

- Aktywna ochrona muraw kserotermicznych z bardzo rzadkimi i zagrożonymi gatunków roślin na terenie Nadleśnictwa Strzałowo.

- Opracowanie w 2013 roku strategii ochrony granicznika płucnika na terenie Nadleśnictwa Borki w Puszczy Boreckiej

- Projekt "Wpływ gospodarki leśnej na populacje ptaków występujących na terenie RDLP Olsztyn

- Rejestrowanie oraz monitoring rzadkich gatunków roślin i grzybów.

- Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz zapobieganie skutkom powodzi i susz na terenach nizinnych

- Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych oraz Monitoring Ptaków Drapieżnych, Monitoring Noclegowisk Żurawia, Monitoring Zimujących Ptaków Wodnych, Monitoring Rybołowa

Celem konkursu jest wspieranie postaw proekologicznych oraz propagowanie działań i rozwiązań przyczyniających się do ochrony środowiska naturalnego oraz zmniejszenia jego zagrożenia.

Konkurs o nagrodę im. prof. Janiny Wengris organizowany jest corocznie, począwszy od roku 2014. Udział w nim, tak jak w latach poprzednich, brały   osoby lub zespoły osób, których działalność przyczyniła się do kształtowania postaw ekologicznych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Więcej na stronie:

http://wfosigw.olsztyn.pl/2018/06/06/wreczono-nagrode-im-prof-janiny-wengris/