LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

Powrót

Dzieci z Ukrainy i Polski wspólnie poznają las

Dzieci z Ukrainy i Polski wspólnie poznają las

Adam Roczniak, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie przekazał na ręce Wojciecha Cybulskiego Warmińsko - Mazurskiego Wicekuratora Oświaty przetłumaczone na język ukraiński i wydane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych publikacje edukacyjne z cyklu „Z Lasem przez cały rok”

Naszym celem w tych trudnych czasach jest dołożenie leśnej cegiełki do wparcia i budowania integracji polsko-ukraińskiej – podkreślał Dyrektor Adam Roczniak. Las to dobre miejsce do budowania relacji międzyludzkich. Przebywanie w lesie korzystnie wpływa na zdrowie oraz rozwój człowieka. Wydana przez nas publikacja jest częścią działań pod hasłem ” Wspólnie poznajemy las”. Mam nadzieję, dzięki kuratorium zeszyty edukacyjne trafią tam , gdzie są najbardziej przydatne –kontynuował Dyrektor Roczniak. Projekt ” Wspólnie poznajemy las” skierowany jest do szkół oraz innych podmiotów zajmujących się edukacją i pomocą uchodźcom z Ukrainy, obejmuje on wydanie materiałów i scenariuszy zajęć w języku ukraińskim tak by przełamać bariery i pomóc odnaleźć się najmłodszym w nowych warunkach.