LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

Powrót

Dzieci z Ukrainy i Polski wspólnie poznają las

Dzieci z Ukrainy i Polski wspólnie poznają las

Adam Roczniak, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie w Dniu Edukacji Narodowej przekazał na ręce Anny Stokłosy, Dyrektorki Szkoły Podstawowej w Stawigudzie wydany przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych „Szkicownik botaniczny”, inaugurując w ten sposób projekt edukacyjny „Wspólnie poznajemy las”.

Naszym celem w tych trudnych czasach jest dołożenie leśnej cegiełki do wparcia i budowania integracji polsko-ukraińskiej – podkreślał Dyrektor Adam Roczniak. - Las to dobre miejsce do budowania relacji międzyludzkich. Przebywanie w lesie korzystnie wpływa na zdrowie oraz rozwój człowieka. Mam nadzieję, że wydana przez nas publikacja ucieszy najmłodszych i rozbudzi zainteresowanie leśną przyrodą –kontynuował Dyrektor Roczniak.

Projekt skierowany do szkół oraz innych podmiotów zajmujących się edukacją i pomocą uchodźcom z Ukrainy. Obejmuje on wydanie materiałów i scenariuszy zajęć w języku ukraińskim tak by przełamać bariery i pomóc odnaleźć się najmłodszym
w nowych warunkach. „Szkicownik botaniczny” to kreatywny zeszyt do kolorowania z opisami botanicznych ciekawostek. Wszystkie opisy są dwujęzyczne: po polsku i ukraińsku.

Podczas spotkania w stawigudzkiej podstawówce dyrektorzy Adam Roczniak oraz Wojciech Matuszak, Z-ca Dyrektora RDLP w Olsztynie, wręczyli szkicowniki wszystkim pierwszoklasistom, mającym w tym dniu uroczyste ślubowanie. Mamy nadzieję, że przyroda będzie im towarzyszyć przez całą drogę kształcenia.

Senat Rzeczpospolitej Polskiej na wniosek Polskiego Towarzystwa Botanicznego rok 2022 ogłosił rokiem Botaniki. Edukacja leśna w dużej mierze opiera się na edukacji botanicznej. Kreatywna książeczka do kolorowania , pełna leśnych roślin do tych najmniejszych po fascynujące drzewa ma na celu rozbudzenie w młodych ludziach zachwytu i zaciekawienia przyrodą i pobudzić ich do rozwijania inteligencji przyrodniczej.” Szkicownik botaniczny „ dostępny jest również w wersji do pobrania na naszej stronie internetowej.

Materiały do pobrania