LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

Powrót

Medal za upamiętnianie Żołnierzy Wyklętych

Medal za upamiętnianie Żołnierzy Wyklętych

Adam Roczniak, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie otrzymał dzisiaj medal im. Danuty Siedzikówny „Inki”. W imieniu kapituły medalu wręczył go ppłk Adam Poćwiardowski, zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku.

„Za godne uznania wieloletnie działania na rzecz upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych, ich wpływ na współczesne pokolenie i postawy młodzieży, dążąc do doskonałości, aby zachować się jak trzeba” – tak brzmi sentencja, którą Kapituła Medalu im. Danuty Siedzikówny „Inki” uzasadnia przyznanie medalu osobom szczególnie zaangażowanym w upamiętnienie „Inki” i Żołnierzy Wyklętych. W gronie uhonorowanych tym prestiżowym odznaczeniem znalazł się Adam Roczniak, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, a wcześniej Nadleśniczy Nadleśnictwa Browsk. To właśnie na terenie tego podlaskiego nadleśnictwa stoi pomnik upamiętniający tę nastoletnią ofiarę stalinowskiego reżimu. „Inka” urodziła się w pobliżu nadleśnictwa, a jej ojciec pracował w okolicznych lasach jako leśniczy. Z kolei w Nadleśnictwie Miłomłyn, czyli jednej z jednostek wchodzących w skład RDLP w Olsztynie, Danuta Siedzikówna pracowała przez kilka miesięcy, zanim nie zatrzymali jej funkcjonariusze UB. W Miłomłynie także dzięki staraniom m.in. Lasów Państwowych stoi pomnik „Inki”.