LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

Powrót

Mistrzowie Wiedzy Leśnej wyłonieni !!!

Mistrzowie Wiedzy Leśnej wyłonieni !!!

10 października w pobliżu Wiaty Edukacyjnej na Iławką odbył się konkurs dotyczący wiedzy leśnej.

Na zaproszenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Iława Huberta Krasuli przybyło 13 szkół podstawowych z gminy i miasta Iława, a także Szkoła Podstawowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Iławie. Szkoły wytypowały po 3 przedstawicieli z klas IV-VIII, którzy na początku osobno zmagali się z testem z ogólnej wiedzy leśnej, natomiast w kolejnym etapie już w zespołach trzyosobowych odpowiadali na pytania na kolejnych tematycznych stanowiskach. Poszczególne stanowiska dotyczyły: rozpoznawania gatunków drzew i zwierząt leśnych, wyodrębnienia zwierząt chronionych, przyporządkowania nazw i zastosowania podstawowych narzędzi leśnych, pomiaru stosu drewna, odgadnięcia po dotyku przedmiotów związanych z lasem oraz rzutu do celu szyszkami/nasionami leśnymi.

Priorytetowym celem konkursu, było poszerzenie wiedzy dotyczącej funkcjonowania ekosystemów leśnych i gospodarki leśnej, a także kształtowanie prawidłowych postaw wobec przyrody. Konkurs wyłonił zwycięzców, którymi zostali przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 4 z Iławy. Dla wszystkich uczestników konkursu przygotowano atrakcyjne nagrody oraz dyplomy. Nam leśnikom ponad rywalizacją zależało głownie na integracji uczniów i wymianie doświadczeń między szkołami w zakresie edukacji leśnej i ekologicznej. Chcieliśmy spotkać się z wszystkimi w na świeżym powietrzu w lesie, przybliżyć nieco naszą codzienną rzeczywistość. Nieocenionym jest również kontakt z kadrą pedagogiczną, nauczycielami, którzy z racji wykonywanego zawodu mają wpływ na kształtowanie postaw wielu młodych pokoleń, są ważnym czynnikiem w przekazywaniu prawidłowych treści dotyczących zarządzania środowiskiem. Wspólne ognisko służyło rozmowom na różnych płaszczyznach.

Podsumowując konkurs Pan Nadleśniczy zapowiedział kolejne edycje takiej formy konkursowego spotkania z uczniami i nauczycielami.