LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

Powrót

Narada Straży Leśnej

Narada Straży Leśnej

4 kwietnia 2024 roku odbyła się roczna narada poświęcona zagadnieniom ochrony mienia i zwalczania szkodnictwa leśnego, której otwarcia dokonał Pan Adam Czajkowski Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni z współpracujących instytucji, jak Pan Daniel Brodowski Prokurator Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, Pan mł. insp. Paweł Krauz Komendant Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Pan nadkom. Szymon Brzdąkiewicz Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Olsztynie, Pan Zbigniew Klimczyk Zastępca Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, Pan Andrzej Obuchowicz Komendant Posterunku Państwowej Staży Rybackiej w Ostródzie oraz Pan Anatol Leszczyński Prezes stowarzyszenia Koło Miłośników Lasu i Militariów Ligi Obrony Kraju przy Akademii Trzeciego Wieku w Olsztynie. W ich obecności i strażników leśnych z nadleśnictw nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Olsztynie zostały zaprezentowane informacje w zakresie ochrony mienia i zwalczania szkodnictwa leśnego za ubiegły rok. W trakcie narady Pan Anatol Leszczyński Prezes stowarzyszenia Koło Miłośników Lasu i Militariów Ligi Obrony Kraju przy Akademii Trzeciego Wieku w Olsztynie wręczył z okazji 15-lecia koła honorowe odznaczenia dla pracowników z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie

Jednocześnie narada miała uroczysty charakter, zostało pożegnanych pięciu pracowników Straży Leśnej, którzy odchodzą lub odeszli na zasłużoną emeryturę, z Nadleśnictwa  Nowe Ramuki, Myszyniec, Młynary i Miłomłyn. Z rąk Pana Adama Czajkowskiego Dyrektora RDLP w Olsztynie odebrali paradne szable.