LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

Powrót

Nowe pomniki przyrody

Nowe pomniki przyrody

Nowe pomniki przyrody w Nadleśnictwie Parciaki powstały w drodze uchwały Rady Gminy Płoniawy-Bramura na podstawie art.44 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. 2023 poz. 1336).

Dęby rosnące w Leśnictwie Bramura znacząco wyróżniają się na tle innych drzew.

Pomniki przyrody to pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

"Dąb przy cegielni" rośnie nieopodal zarośniętej drogi, która prowadzi do niedziałającej już cegielni oraz usytuowanego tam dworku, których właścicielem była Maria Ludwika z Krasińskich Czartoryska. Jego obwód mierzony na wysokości 1,3 m od ziemi wynosi 345 cm a wiek to ok. 200 lat. Miejsce w którym się znajduje stanowi niezwykle ważny punkt o charakterze historycznym.

Wiek "Dębu na Bramurze" szacowany jest na ok. 300 lat a jego obwód mierzony na wysokości 1,3 m od ziemi to aż 504 cm! Drzewo wyróżnia się swoim pokrojem i wygląda  majestatycznie na tle swych sąsiadów.

"Dąb II na Bramurze" mierzy 385 cm pierśnicy i jest o ok. 50 lat młodszy od swego poprzednika. Wyróżnia się rozłożystą koroną oraz pokrojem. W jego otoczeniu znajduje się jeszcze kilka starych dębów, co stanowi dużą wartość przyrodniczą i krajobrazową. Pomnik rośnie przy uczęszczanej trasie rowerowej.