LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

Powrót

O lasach na UWM w Olsztynie

O lasach na UWM w Olsztynie

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie był organizatorem ogólnopolskiej konferencji naukowej „Prawo i gospodarka leśna z perspektywy ćwierćwiecza”. Honorowy patronat nad konferencją objęła Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie.

Poświęcona Ustawie o lasach konferencja odbyła się 6 marca br. w Centrum Konferencyjnym UWM w Olsztynie. – Ustawa o lasach dotyczy niemal jednej trzeciej powierzchni Polski, bo taka jest powierzchnia lasów. Jest więc ona niezwykle ważna nie tylko dla leśników, ale tak naprawdę dla wszystkich mieszkańców naszego kraju – mówił, otwierając olsztyńską konferencję, Mariusz Orzechowski, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.

Wśród prelegentów, oprócz naukowców, nie zabrakło oczywiście także przedstawicieli Lasów Państwowych. Piotr Szulc, naczelnik wydziału prawnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych zreferował „Statut prawny Lasów Państwowych”. Z kolei Włodzimierz Serwiński, dyrektor olsztyńskiego oddziału Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej wspólnie z Sebastianem Smolukiem, zastępcą dyrektora RDLP w Olsztynie przedstawili dwa referaty: „Plan urządzania lasu i Fundusz Leśny jako najważniejsze narzędzie realizacji ustawowych zasad gospodarki leśnej” i „Polskie lasy z perspektywy ćwierćwiecza”.