LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

Powrót

Obchody Ogólnopolskiego Dnia Leśnika

Obchody Ogólnopolskiego Dnia Leśnika

Tegoroczne Obchody Ogólnopolskiego Dnia Leśnika, które odbyły się 12 lipca w Starym Sączu miały wyjątkowy i historyczny charakter, ponieważ rozpoczęły przypadający w 2024 roku jubileusz 100-lecia Lasów Państwowych.

Tak podniosłe Święto rozpoczęło się od uroczystego Apelu na starosądeckim rynku, w którym uczestniczyli m. in. Edward Siarka, Sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Józef Kubica, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, oraz leśnicy z całego kraju. W obchodach udział wzięła również liczna delegacja Dyrekcji olsztyńskiej na czele z Dyrektorem RDLP w Olsztynie Adamem Roczniakiem.
Po zakończeniu apelu, uczestnicy wydarzenia przemaszerowali ulicami do Klasztoru Sióstr Klarysek oraz Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu, gdzie odprawiono Mszę Świętą w intencji leśników oraz odbyła się Krajowa Narada Leśników.