LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

Powrót

Otaczamy opieką miejsca pamięci

Otaczamy opieką miejsca pamięci

W dniu 28 września na terenie Lasu Białuckiego odbyło się spotkanie w celu uzgodnienia sposobu i formy upamiętniania miejsca, w którym spoczywają prochy 8 tysięcy ofiar niemieckiego, hitlerowskiego obozu koncentracyjnego KL Soldau w Działdowie.

W spotkaniu uczestniczyli Przedstawiciele Starosty Działdowskiego, Wójt Gminy Iłowo-Osada, Proboszcz Parafii w Białutach, Zastępca Dyrektora RDLP w Olsztynie, Nadleśniczy Nadleśnictwa Dwukoły, Naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Gdańsku, Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Gdańsku, Prezes Stowarzyszenia Odnowy Chrześcijańskiej „Pamięć i Tożsamość”.

Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Nadleśniczego Nadleśnictwa Dwukoły i miało charakter roboczy, a jego głównym celem było uzgodnienie działań w związku z odkryciem grobów z prochami więźniów hitlerowskiego obozu KL Soldau w Działdowie. Prace prowadzone przez IPN w Gdańsku ujawniły że w Lesie Białuckim znajdują się doły ciałopalne z prochami ludzkimi na olbrzymią skalę. W dwóch dołach stwierdzono 17,5 ton prochów ze stosów ciałopalnych, co oznacza że znajdują się tam szczątki 8 tysięcy ludzi.

Spotkanie zostało podzielone na dwa etapy. W pierwszym etapie uczestnicy dokonali wizji w Lesie Białuckim, następnie dokonano lustracji cmentarza żołnierzy Wehrmachtu na Mławce, w ten sposób pokazano dysproporcję między miejscem ostatniego spoczynku ofiar hitlerowskiego nazizmu a twórcami tego ustroju. W części drugiej określono zakres działań podmiotów uczestniczących w spotkaniu. Przyjęto jednomyślnie tezę że miejsce spoczynku ofiar więźniów obozu KL Soldau w Działdowie powinno posiadać należytą mu oprawę by wydźwięk hasła „Nigdy Więcej” stanowił czytelny obraz dla wszystkich odwiedzających to miejsce. Swoje stanowisko w tej sprawie przesłał również prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska Olsztyn.

W trakcie tegorocznych prac ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN w Gdańsku stwierdzono istnienie kolejnych dołów z możliwymi prochami ludzkimi ( dalsze prace ekshumacyjne będą prowadzone wiosną przyszłego roku), po ich zakończeniu zostanie opracowany projekt zagospodarowania tego terenu jako cmentarza.