LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

Powrót

Podziękowania za dobrą służbę

Podziękowania za dobrą służbę

Adam Roczniak, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie podziękował wyróżniającym się pracownikom za ich zaangażowanie.

Adam Roczniak, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie  spotkał się z załogą Nadleśnictwa Srokowo. To wprowadzonym przez tę jednostkę Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Historycznej w Wilczym Szańcu odbyła się na początku września uroczysta narada olsztyńskich leśników, połączona z otwarciem nowych inwestycji. Pracownicy najbardziej zaangażowani w to przedsięwzięcie otrzymali oficjalne podziękowania. Podobne wyróżnienie spotkało kilka dni później innych, wyróżniających się olsztyńskich leśników.